Podczas kolejnego spotkania z pracownikami Magurskiego Parku Narodowego, dzieci oglądały i omawiały zbierane przez ostatni czas skarby przyrodnicze. Na zakończenie zajęć każdy dostał pamiątkowy dyplom w nagrodę za bycie przyjacielem przyrody.